Steffie’s Oase

In onze samenleving worden mensen met een bepaalde kwetsbaarheid wel eens ‘over het hoofd gezien’.

Steffie’s Corner wil een veilige en toegankelijke plek bieden voor iedereen. Een plaats waar men de natuur en de dieren kan ontdekken en waar men rust en ontspanning kan vinden. Een plaats waar mensen zichzelf en elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten en (ont-moeten), waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en waar men kan genieten ven elkaar, van de dieren en van het zinvolle buitenleven.

Op deze plek geloven we in ieders krachten en talenten, we gaan in een klein groepje allerlei taken uitvoeren tussen en rond de dieren alsook zinvolle activiteiten doen die bijdragen tot het lichamelijk en mentaal welzijn. Bijvoorbeeld dieren voederen en verzorgen, onderhoud van de stallen, dieren trainen, een wandeling, tijd voor een serieus gesprek maar ook voor een informeel babbeltje bij een lekker drankje, …

Dit gebeurt allemaal met de nodige hulp en ondersteuning op maat. De keuze van de activiteiten wordt in samenspraak met de deelnemers gemaakt, rekening houdend met hun mogelijkheden en interesses. Naast een zinvolle besteding wordt er ook aandacht geboden aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, arbeidsritme, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin enz. Dit alles in een aangename, veilige en rustgevende omgeving tussen de dieren.

Steffie’s Corner is een project dat zich specifiek richt tot jongeren met een mentale en/of emotionele problematiek (dikwijls ook ADHD, ADD, ASS), zich niet zo goed in hun vel voelen of die zich in een moeilijke mentale situatie bevinden.

Hiermee wil ik een antwoord bieden op de vraag van ouders of organisaties die naar een tijdelijke time-out situatie op zoek zijn.

Met dit project wil ik de jongeren een tijdelijke rustplek bieden waarbij de natuur en biodiversiteit heel centraal staan en gekoppeld worden aan basiswaarden zoals respectpositieve energiehumordiscipline en vooral persoonlijk nadenkwerk over de eigen toekomst.

Bij Steffie’s Corner is het vinden van basisrust een heel belangrijk item, waar veel tijd voor wordt gemaakt. Jongeren die vastlopen, slagen er vaak al lange tijd niet meer in om tot rust te komen.

Het vinden van basisrust is echter essentieel om dagelijks te functioneren en zeker om te groeien en dus tot leren te komen. Samen gaan we op zoek naar wat de jongere nodig heeft om daartoe te komen. Het contact en de verbinding met dieren en de natuur zijn bij Steffie’s Corner cruciale factoren die de jongere hierbij helpen.

We gaan op zoek naar ieders sterktes en interesses, maar ook waar ze op botsen. We kijken waar ze naartoe willen, wat ze hiervoor zelf kunnen veranderen en/of welke veranderingen of aanpassingen zij misschien nodig hebben in hun omgeving (op school, thuis,…).

Vertrouwelijk

Elk probleem en iedere individuele situatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden naar eventuele externe vrijwilligers die ook actief zijn op bepaalde momenten.

De ouders/begeleiders zijn in principe niet aanwezig tijdens de coaching momenten.

×

Hey!

Oe ist?

× Hoe kan ik je helpen?